Ustrzeż się 7 pułapek badania rynku

Jul 30, 2015

Badania rynku są zgodnie uważane za bardzo przydatne narzędzie w procesie podejmowania decyzji. Równie popularne jest przekonanie, że badania można przeprowadzić na własną rękę, przyoszczędzić na kosztach i ze spokojną głową wdrażać rekomendacje. Nic bardziej mylnego. Jeśli zależy Ci na dotarciu do sedna problemu, powinieneś powierzyć badania firmie zewnętrznej. Dlaczego tak jest?

Poznaj 7 pułapek badania rynku

Cel badawczy nie został określony

Pierwsza i kardynalna pomyłka. Wielu badających rynek stawia niezobiektywizowane lub zwyczajnie niepotrzebne pytania. Firmy często korzystają z gotowych kwestionariuszy, pełnych ogólnikowych pytań, które choć dają interesujące wyniki, ni jak mają się do zaspokojenia potrzeb informacyjnych (zwykle nieuświadomionych). Takie odpowiedzi, z perspektywy celu badania, nie dają żadnej użytecznej wiedzy.

Nie skorzystano z danych zastanych

Firmy nie korzystają z danych, które są powszechnie dostępne. Niedoświadczeni badacze nie znają dobrych (darmowych!) źródeł danych, przez co decydują się na prowadzenie badań pilotażowych zupełnie niepotrzebnie, podnosząc koszty operacyjne swojej firmy. Przed przystąpieniem do badania należy poszukać danych na interesujący nas temat – często już w ten sposób można uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Uwaga! Dane zastane szybko się dewaluują – pilnuj by korzystać z najświeższych źródeł.

Niewłaściwa próba (grupa docelowa)

Nawet rzetelnie skonstruowane pytania, ale zadane nieodpowiednio dobranym respondentom, wyprowadzą nas w pole. Najważniejszym aspektem procesu badawczego jest wyselekcjonowanie odpowiedniej grupy respondentów spośród interesującej nas populacji. Tylko w ten sposób możemy dotrzeć do interesujących nas odpowiedzi… Przebadanie całej populacji jest trudne i zbyt kosztowne (przykładem takiego badania są Powszechne Spisy Ludności).

Niewłaściwa próba (wielkość próby)

Trzeba być wielce ostrożnym podczas uogólniania wyników badań na całą populację – ostrożnie i z wyczuciem. Im większe doświadczenie badacza tym taka ekstrapolacja będzie trafniejsza. Z reguły badania jakościowe są doskonałe do sondowania opinii i zbierania szczegółowych informacji, lecz wyniki nie nadają się do uogólnienia na całą populację. Z drugiej strony metody ilościowe oparte są o bardzo liczebne próby – powstałe w ten sposób wyniki nadają się do uogólnienia, lecz z zasady nie będą zawierały informacji szczegółowych.

Niewłaściwe narzędzie

W firmach często zapasają szybkie decyzje – Pani Monika zrobi sondaż albo grupę fokusową – zobaczymy co wyjdzie… Zamiast takiej nonszalancji należałoby spróbować najpierw odpowiedzieć na proste pytanie: która technika w kontekście naszego celu badawczego da satysfakcjonujące wyniki przy najniższym budżecie, nieprawdaż?

Przepłacanie

Decydując się na powierzenie badań firmie zewnętrznej koniecznie zrób krótki research i wybierz tę, która wie, że dobre badanie integruje zrealizowanie celu badawczego, Twoje wytyczne czasowe oraz przewidziany na badanie budżet. Taka firma nie narazi Cię na niepotrzebne koszty.

Działanie wbrew rekomendacji

Bywa tak, że badanie obnaża fakty, o których zleceniodawcy nie chcą ani myśleć, ani słyszeć. Prędzej uwierzą w postawioną i „zweryfikowaną” przez siebie pozytywną tezę, niż przyznają się przed sobą do błędu i zastosują się do kłopotliwej rekomendacji. Inną kwestią jest fakt, że znając własną sytuację operacyjną trudno jest spojrzeć na nią z perspektywy osoby trzeciej. Trudniej też zaprojektować rzeczową rekomendację znając od początku bariery w jej wdrażaniu (niektórzy nawet twierdzą, że jest to niemożliwe). Zaś realizowanie badania i niezastosowanie się do rekomendacji to zwyczajne marnotrawstwo – czasu, pieniędzy, zaangażowania.

Uwaga dla wszystkich. Nie każda decyzja wymaga przeprowadzenia badań. Wszak przedsiębiorcy często podejmują decyzję w oparciu o własne przekonania. Inna sprawa, że niewielu z nich chwali się porażką. Ci, którzy odnoszą sukcesy wiedzą, kiedy ich „biznesowy zmysł” stosuje się nie w każdej sytuacji. To dlatego niektóre produkty i usługi utrzymują się na rynku – a inne z niego znikają.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-45406015-2', 'mirskim.pl'); ga('send', 'pageview');