Badania rynku czy badania klienta?

Jan 27, 2015

Badania rynku to refleksja nad konkurencyjnością i rynkiem. Są synonimem badań konsumenckich i służą głównie działaniom zogniskowanym na pozyskanie nowego klienta. Prowadzi się je między innymi po to, by przeanalizować skuteczność wcześniejszej aktywności lub określić ryzyka związane z zaplanowanymi na przyszłość działaniami.

Badania rynku

Ze względu na uwarunkowania demograficzne oraz cechy rynku takie jak dynamika i chłonność, dobra (towarowe i usługowe) powinny podlegać regularnej kontroli lub monitoringowi. Wiedząc co konsumenci mniemają o konkretnych produktach, można projektować zmiany w ich kontekście i konsekwentnie prowadzić do zwiększenia klienteli.

Z pewnością nieobcy jest Wam ten cytat:

If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.Henry Ford (1863-1919); amerykański inżynier i przemysłowiec; założyciel Ford Motor Company

Choć nie ma pewności co do faktu wypowiedzenia tychże słów przez Henry’ego Forda, sentencja ta jest powszechnie znana i popularna wśród trenerów biznesu, który zwykle czynią z niej antytezę dla badań rynkowych. Prawdziwa czy nie, prędzej jest wskazówką jak rynku nie badać, niźli by nie badać rynku w ogóle.

W centrum zainteresowania badacza nie musi pozostawać jedynie produkt albo usługa. Analizie poddawać można na przykład działanie przedsiębiorstw – prowadząc badania wśród pracowników, albo ewaluować wydolność instytucji – np. poprzez pomiar poziomu zaspokojenia potrzeb ich klientów. Ponadto wszelkie niematerialne wytwory podmiotów gospodarczych (oraz instytucji rządowych i pozarządowych) – takie jak marka, renoma, reputacja – są równie często poddawane analizie rynkowej. W praktyce istnieje nieograniczona liczba aspektów, które poddane refleksji mogą wskazać konkurencyjne rozwiązania.

Wielość perspektyw nie zmienia jednego – w centrum zainteresowania badacza zawsze pozostaje człowiek, a precyzyjniej mówiąc relacją łącząca człowieka i przedmiot badań. Zarówno pytając o firmową renomę, warunki pracy czy popyt na produkt, podmiotem badania zawsze jest człowiek: dziecko, klient, konsument, pacjent, pracownik, pracodawca, uczeń, student, emeryt, itd.

Właśnie dlatego o przewadze konkurencyjnej stanowi po pierwsze: wiedza na temat charakterystycznych cech nabywców czy konsumentów, a po drugie: umiejętność rozpoznania unikalnych atrybutów opisujących daną populację. Bez takiej wiedzy pozostaje jedynie kierowanie się przeczuciami lub szczęściem.

Co należy zapamiętać?

Badanie rynku to systematyczne podejście zogniskowane na zbieranie informacji zwrotnych od klientów (zewnętrznych i wewnętrznych).

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-45406015-2', 'mirskim.pl'); ga('send', 'pageview');