CLEVER w II etapie STAIR NCBiR

Jan 13, 2016

Projekt CLEVER pn. Usługi regulujące klimat na obszarach wiejskich oceniony pozytywnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach współpracy Socio-ecological Research.

Badania w obszarze usług regulacji klimatu są narzędziem budowania zrównoważonej przyszłości, opartej na gospodarce mającej na uwadze potrzeby współczesnych i przyszłych pokoleń. Nasz projekt ma za zadanie poddać pod konsultacje społeczne rozwiązania zwiększenia repozycji gazów cieplarnianych w roślinach i glebie, testując dwa modele repozycji przestrzennej na potrzeby efektywniejszej i bardziej „zielonej” produkcji. Tutaj link do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, która finansuje wspólny projekt:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Główny Instytut Górnictwa

Przedsiębiorstwo BadawczeProject title: Climate regulation services in rural areas

Project acronym: CLEVER

Institutions of project partners:

Germany
Karlsruhe Institute of Technology, Institute for Meteorology and Climate Research, Atmospheric Environmental Research (Coordinator)
IFUPLAN (SME)
PiSolution GmbH (SME)

Poland
PULS, Meteorology Department (PULS)
Główny Instytut Górnictwa (GIG)
MIRSKIM SME

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-45406015-2', 'mirskim.pl'); ga('send', 'pageview');