Testy i badania

M_oferta

Usługi rozwojoweUsługi rozwojowe
Metodyka: Design Thinking

Inwestycje są fundamentem prowadzenia działalności. Wspieramy firmy, przedsiębiorców, instytucje i pracowników w wykorzystywaniu okazji do podnoszenia konkurencyjności i realizowania nowatorskich pomysłów.

 • doradztwo technologiczne
 • projektowanie usług
 • projektowanie biznesplanu
 • koordynowanie projektem
 • składanie wniosków
 • warsztaty rozwojowe

Badania środowiskoweBadania środowiskowe
Obszar: CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Rozwijamy efektywność procesów w firmach po to, by ich klienci otrzymywali produkt powstający i służący w zdrowych okolicznościach. Zależy nam na zdrowym środowisku i bezpiecznej społeczności lokalnej.

 • konsulting badawczy
 • audyt ekologiczny
 • modelowanie procesów
 • mapowanie efektywności
 • ewaluacja polityki korporacyjnej
 • kampanie społeczne CSR

Testy rozwojoweTesty rozwojowe
Metodologia: Ewaluacja

Skrupulatnie przyglądamy się przyczynom zjawisk społecznych, przebiegowi procesów korporacyjnych, rezultatom i efektom projektów. Dokonując oceny pozbawionej pierwiastka wartościującego, wskazujemy jak adaptować dobrze funkcjonujące rozwiązania do nowych okoliczności.

 • audyt potrzeb rozwojowych
 • analizy strategiczne
 • testy kompetencji
 • badania pracownicze
 • ewaluacja umiejętności
 • nauczanie metodyki Lean oraz Kai Zen

Badania konsumenckieBadania konsumenckie
Metodologia: Emergentna, Jakościowa 360°

W badaniach ograniczamy deklaratywność i preferujemy heurystyczne podejście do problemu. Dzięki starannemu doborowi respondentów pozyskujemy informacje zwrotne o szerokim kontekście i wysokiej wartości jakościowej.

 • badania klientów
 • badania produktów i usług
 • projektowanie narzędzi badawczych
 • testowanie opakowań
 • badania dystrybucji
 • badania ekspozycji

Wywiad konkurencyjnyWywiad konkurencyjny
Metodyka: Business Intelligence

Wiedzę o otoczeniu – powstającą z zebranych i zinterpretowanych informacji – postrzegamy jako zasób równoważny innym kapitałom jak czas czy pieniądz. W szybko zmieniającej się rzeczywistości akredytowane informacje są bezcenne!

 • badania „z ukrycia”
 • badania rynku
 • badania konkurencji
 • badania otoczenia konkurencyjnego
 • sondaże i badania opinii
Oferta_grafika

Wykorzystywane techniki

M_oferta

Kontakt

Klienci