Transfer technologii rozwojowych

Jun 29, 2016

Program Level’UP skierowany do firm w początkowej fazie rozwoju to skumulowana dawka treningu stosowania innowacyjnych technologii zarządzania podmiotem z sektora MŚP.

Korzyści znajdą w nim również pracownicy i właściciele start-up’ów, managerowie i kierownicy średniego szczebla, spółki i przedsiębiorstwa rodzinne oraz lokalne organizacje. Udział w programie szkoleniowym daje klientom dostęp do:

  • wiedzy z obszaru badań i rozwoju
  • technik analizy i badania rynku
  • narzędzi badań konsumenckich i marketingowych
  • treningu podejmowania decyzji
  • warsztatów zarządzania rozwojem
  • metod projektowania komunikacji z klientem
  • poszukiwania źródeł finansowania

Warsztaty prowadzone są przez specjalistów ewaluacji z Przedsiębiorstwa Badawczego, doświadczonych w obszarze budowania trwałych relacji w branży pogranicza nauki i biznesu. Obserwowanie i towarzyszenie procesom rozwojowym to pasja, którą podzielają wszyscy nasi badacze i konsultanci.

Sprawdź ofertę na warsztaty oraz usługi rozwojowe

Skontaktuj się z nami wysyłając maila lub dzwoniąc na nasz firmowy numer telefonu. Oferta programu Level’UP skierowana jest do Centrów Transferu Technologii oraz Instytucji Otoczenia Biznesu z całej Polski. Katalog usług zawartych w ofercie jest katalogiem otwartym. Formuła programu może zostać dostosowana do indywidualnych preferencji słuchaczy.

Program jest otwarty również dla interesantów reprezentujących inne komercyjne i niekomercyjne podmioty, dla których nowatorskie metody i techniki rozwoju są istotnym elementem zarządzania skierowanego na rozwój.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-45406015-2', 'mirskim.pl'); ga('send', 'pageview');